Học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2020 - 2021

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

BCH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

***

Số: 142-TB/HSV

 

Hải Phòng, ngày 14 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v xét chọn, giới thiệu sinh viên nhận

Học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2020 - 2021

-------------

          Căn cứ Công văn số 263-CV/TWHSV ngày 08/9/2020 của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc xét chọn học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2020 - 2021; nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố; Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam thành phố thông báo về việc xét chọn, giới thiệu sinh viên nhận học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:

          I. THÔNG TIN VỀ HỌC BỔNG

          1. Đối tượng: Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

          2. Giá trị học bổng: 5.000.000 đồng/suất.

          3. Thời gian tổ chức Lễ trao học bổng: Dự kiến tháng 10/2020.

          4. Điều kiện xét duyệt học bổng

          4.1. Điều kiện bắt buộc

          Sinh viên được xét duyệt phải đảm bảo đồng thời 3 điều kiện sau:

          - Sinh viên chưa nhận học bổng của các cơ quan, tổ chức khác trong năm 2020 (tính đến thời điểm xét trao học bổng vào cuối tháng 9 năm 2020).

          - Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (Gia đình là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, mồ côi cha, mẹ; có cha, mẹ, anh, chị em ruột hoặc bản thân bị bệnh, bị khuyết tật...). Trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo cần có giấy chứng nhận, những trường hợp khó khăn khác cần nêu chi tiết hoàn cảnh gia đình (trong phần khai lý lịch hồ sơ).

          - Điểm học tập của sinh viên năm học 2019 - 2020 đạt tối thiểu: 6,5 (đối với thang điểm 10); 2.5 (đối với thang điểm 4). Đối với sinh viên năm thứ nhất, kết quả học tập lớp 12 đạt tối thiểu: 7,0 (đối với thang điểm 10).

          4.2. Tiêu chuẩn ưu tiên

          - Đã đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt”,“Học sinh 3 tốt”,“Học sinh 3 rèn luyện” các cấp.

          - Có thành tích trong công tác Đoàn, Hội và phong trào học sinh, sinh viên năm học 2019 - 2020.

          - Được khen thưởng về thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học trong năm học 2019 - 2020.

          - Có hành động dũng cảm bảo vệ, cứu người, cứu nạn; đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

          II. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ TRAO HỌC BỔNG

          Hồ sơ gồm có:

          - Công văn đề nghị xét trao học bổng của Ban Thư ký Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trực thuộc; kèm danh sách trích ngang hoàn cảnh gia đình, thành tích học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện của sinh viên (có mẫu kèm theo).

          - Đơn đăng ký học bổng (có mẫu kèm theo).

          - Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo (nếu có).

          - Giấy chứng nhận bản thân hoặc người trong gia đình bị bệnh hoặc khuyết tật (nếu có).

          - Bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận: Có thành tích trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên, sinh viên; thành tích học tập, nghiên cứu khoa học; thành tích  cứu người, cứu nạn; thành tích trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đã đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” (nếu có).

          - Chứng minh nhân dân hoặc thẻ sinh viên photo của các sinh viên được giới thiệu.

          III. PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI HẠN GỬI HỒ SƠ HỌC BỔNG

          Ban Thư ký Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trực thuộc giới thiệu 01 hồ sơ. Hồ sơ đề nghị trao học bổng bản mềm gửi về địa chỉ email: hoisinhvientphaiphong@gmail.com trước 17g00 ngày 17/9/2020; bản giấy gửi về Văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam Tp. Hải Phòng (Số 22 Trần Hưng Đạo, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) trước 17g00 ngày 21/9/2020.

          Lưu ý: Hồ sơ sẽ không được trả lại.

          Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam thành phố đề nghị Ban Thư ký Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trực thuộc thông tin rộng rãi tới sinh viên và hỗ trợ sinh viên trong quá trình gửi hồ sơ.

          Thông tin chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hải Phòng; địa chỉ: 22 Trần Hưng Đạo, quận Hồng Bàng, Hải Phòng; điện thoại: 02253.745.923; email: hoisinhvientphaiphong@gmail.com hoặc đồng chí Ngô Quang Cường - cán bộ Văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam Tp. Hải Phòng, điện thoại: 09366.31297.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Thư ký Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng;

- Lưu VPH, TNTH.

TM. BTK HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

Vương Toàn Thu Thủy

 

 

Liên kết Website