Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học Viện Cơ khí chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2015

Nhân dịp ký niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2015, tiến tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường, Viện Cơ khí tổ chức hội thảo khoa học để các thầy cô giáo, các nhà khoa học công bố kết quả nghiên cứu của mình. Hội thảo khoa học cũng là dịp để các nhà khoa học trong và ngoài Viện, các nghiên cứu sinh trao đổi, thảo luận về học thuật, định hướng nghiên cứu, từ đó có thể hợp tác nghiên cứu, giải quyết các vấn đề khoa học trong lĩnh vực Cơ khí.

Hội thảo khoa học dự kiến tổ chức vào giữa Tháng 11. Để chuẩn bị cho hội thảo và xuất bản Nội san khoa học, Viện Cơ khí kính mới các nhà khoa học trong và ngoài Viện, các thầy cô giáo đăng ký viết bài. Nội dung đăng ký xin gửi về Trợ lý khoa học Nguyễn Tiến Dũng (email: tiendunguct@yahoo.com).

Trong file kèm là danh sách các bài báo khoa học đã đăng ký tính đến thời điểm hiện nay.


Liên kết Website