Tin mới nhất

THÔNG BÁO VỀ ’’NGÀY HỘI KỸ THUẬT’’ SINH VIÊN NĂM 2018

THÔNG BÁO VỀ ’’NGÀY HỘI KỸ THUẬT’’ SINH VIÊN NĂM 2018
Để khuyến khích, động viên phong trào học tập của sinh viên, hướng tới chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 62 năm ngày thành lập Trường. Liên chi đoàn Viện Cơ khí thông báo về kế hoạch phát động và tổ chức Ngày hội Kỹ thuật lần thứ nhất năm 2017.
Tên hội thi: Ngày hội Kỹ thuật Viện Cơ khí.
Thời gian tổ chức thi: 23/12/2017
Địa điểm: Trung tâm Thực hành thí nghiệm Viện Cơ khí. 

Thông báo về kỳ thi Olympic sinh viên năm 2018

THÔNG BÁO VỀ KỲ THI OLYMPIC 
SINH VIÊN NĂM 2018
Để khuyến khích, động viên phong trào học tập của sinh viên, hướng tới chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 62 năm ngày thành lập Trường. Thực hiện kế hoạch tổ chức Kỳ thi Olympic các môn học cấp trường và thành lập đội tuyển thi cấp quốc gia 2018 của Ban giám hiệu Trường ĐHHH VN.
A. Liên chi Đoàn Viện cơ khí phát động Kỳ thi Olympic với 4 môn:

Pages

Liên kết Website