Tin mới nhất

Thông báo tổ chức Ngày hội kỹ thuật lần thứ IV

Thời gian: 7g30 Thứ Bảy, ngày 26/12/2020

Địa điểm: Sân nhà C10 - Trung tâm Thực hành-Thí nghiệm Viện Cơ khí

Thành phần: Toàn bộ sinh viên K61 và các bạn sinh viên Viện Cơ khí quan tâm

Nội dung: 1. Triển làm một số sản phẩm khoa học - công nghệ của sinh viên, giảng viên Viện Cơ khí

                2.  Hội thi xe mô hình Mouse-trap Race Car

Thể lệ cuộc thi Mouse-Trap Race Car

1. Sử dụng bẫy chuột nguyên bản từ nhà sản xuất, không được tác động cơ khí vào lò xo.

2. Góc mở của lò xò không được quá 180 độ.

Coming soon 2021: Kỹ thuật sản xuất công nghiệp (Industrial Manufacturing Engineering - IME)

Từ năm học 2021-2022, Viện Cơ khí mở đào tạo thêm 01 định hướng chuyên môn về tổ chức vận hành và tối ưu hóa các hệ thống sản xuất công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực sản xuất trong thời đại số hóa hiện nay. Thông tin về chương trình như sau:

Kỹ thuật công nghiệp (Industrial Engineering) là gì?

Pages

Liên kết Website