Tin mới nhất

Coming soon 2021: Kỹ thuật sản xuất công nghiệp (Industrial Manufacturing Engineering - IME)

Từ năm học 2021-2022, Viện Cơ khí mở đào tạo thêm 01 định hướng chuyên môn về tổ chức vận hành và tối ưu hóa các hệ thống sản xuất công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực sản xuất trong thời đại số hóa hiện nay. Thông tin về chương trình như sau:

Kỹ thuật công nghiệp (Industrial Engineering) là gì?

Kỹ thuật cơ khí là gì?

Kỹ thuật cơ khí có phải chỉ là thiết kế, gia công, cắt gọt kim loại?

Theo Wikipedia: “Mechanical engineering is the discipline that applies engineering, physics, engineering mathematics, and materials science principles to design, analyze, manufacture, and maintain mechanical systems. It is one of the oldest and broadest of the engineering disciplines”.

Pages

Liên kết Website