Các môn học thuộc bộ môn Công nghệ và Vật liệu

1. Vật liệu kỹ thuật   Mã HP: 22501

Học phần Vật liệu kỹ thuật bao gồm những nội dung : Cơ sở lý thuyết kim loại và hợp kim, từ đó có thể xác định được tính chất, cơ tính của vật liệu; Giản đồ trạng thái Fe-C, chuyển biến xảy ra khi nung và làm nguội thép, các phương pháp nhiệt luyện nhằm thay đổi cơ tính của thép; Thành phần hoá học, đặc điểm cơ tính, tính công nghệ, chế độ nhiệt luyện để đạt được cơ tính cần thiết, ký hiệu và công dụng của kim loại, hợp kim cơ bản từ đó giúp sinh viên có thể lựa chọn và sử dụng vật liệu một cách hợp lý nhất.

Kiến thức

-Cung cấp kiến thức cơ bản về cấu trúc, tổ chức và tính chất của kim loại, hợp kim

-Giới thiệu các chuyển biến xảy ra khi nhiệt luyện thép.

-Các phương pháp nhiệt luyện cho kim loại hợp kim (thép, gang) cũng như phạm vi áp dụng với từng phương pháp.

-Giới thiệu các loại vật liệu (gang, thép, hợp kim màu) về: công dụng, thành phần, tính chất, chế độ nhiệt luyện và các tiêu chuẩn kí hiệu.

Kỹ năng

Hướng dẫn  cho sinh viên nắm được các kỹ năng sau:

- Biết cách vận hành thiết bị, đo đạc và xử lý kết quả để xác định các chỉ tiêu cơ tính của kim loại (độ dai va đập, độ cứng)

- Biết cách phân tích tổ chức tế vi của các loại thép, gang, hợp kim màu, qua đó đánh giá cơ tính của các loại vật liệu đó

- Lập quy trình nhiệt luyện (nhiệt luyện sơ bộ, nhiệt luyện kết thúc) cho một số chi tiết đơn giản.

- Hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cách vận hành lò nhiệt luyện.

2. Kỹ thuật gia công cơ khí      Mã HP: 22502

Học phần Kỹ thuật gia công cơ khí bao gồm những nội dung : Giới thiệu về các phương pháp gia công kim loại, hợp kim cơ bản trong gia công cơ khí bao gồm: sản xuất đúc; gia công kim loại bằng áp lực; hàn cắt kim loại và gia công kim loại bằng cắt gọt để chế tạo các chi tiết hoặc các kết cấu trong các máy móc hoặc các công trình công nghiệp.

Kiến thức:

Cung cấp kiến thức cơ bản về các phương pháp gia công kim loại trong ngành cơ khí

-Quá trình sản xuất đúc;

-Công nghệ hàn tay và hàn tự động;

-Các phương pháp gia công trong gia công áp lực;

- Các phương pháp gia công trong gia công cắt gọt.

Kỹ năng:

Hướng dẫn cho sinh viên nắm được các kỹ năng:

-Nguyên tắc bố trí, tính toán khuôn đúc, nguyên lý thiết kế vật đúc;

-Tính toán các hệ thống gia công áp lực: cán, kéo, rập…;

-Tính toán các thông số công nghệ khi hàn;

-Kỹ năng thực hành gia công trên máy cắt gọt, kiểm tra khuyết tật mối hàn;

3. Công nghệ chế tạo cơ khí      Mã HP: 22503

Học phần Công nghệ chế tạo cơ khí bao gồm những nội dung: Giới thiệu những kiến thức cơ bản của công nghệ chế tạo một sản phẩm cơ khí bằng các phương pháp gia công cắt gọt khác nhau, hệ thống công nghệ của chế tạo cơ khí bằng cắt gọt; Độ chính xác gia công, các phương pháp để đạt độ chính xác gia công; Tính toán chế độ gia công cắt gọt; Lựa chọn loại hình công nghệ để hoàn thiện một sản phẩm cơ khí.

Kiến thức: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các vấn đề của công nghệ chế tạo cơ khí bao gồm: Lựa chọn phương pháp gia công, chuẩn, định vị và kẹp chặt khi gia công cắt gọt, hệ thống công nghệ và độ chính xác gia công, các loại hình gia công chế tạo cơ khí các nhóm chi tiết điển hình.

Kỹ năng:

Hướng dẫn cho sinh viên nắm được các kỹ năng:

-Xác định thứ tự gia công các chi tiết;

-Lựa chọn phôi,chế tạo phôi,tính toán các thông sô công nghệ trong chế tạo phôi;

-Tính toán thông số chế độ cắt khi tiện, phay…

-Lập quy trình gia công các chi tiết.

4. Công nghệ CAD - CAM         Mã HP: 22505

Học phần Công nghệ CAD - CAM bao gồm những nội dung: Giới thiệu về các khái niệm cơ bản, điều khiển hệ thống sản xuất linh hoạt FMS; xác định các thành phần của FMS và lập trình NC trên các máy điều khiển số.

Kiến thức:

- Nắm được các khái niệm và sơ đồ điều khiển cơ bản của hệ thống sản xuất linh họat;

- Làm quen với công nghệ điều khiển máy công cụ sử dụng các chương trình điều khiển số;

- Hiểu và nắm được phạm vi áp dụng các loại máy NCM;

- Làm quen với một số hệ ngôn ngữ lập trình cụ thể trên máy CNC.

Kỹ năng:

- Có khả năng xá định số lượng thành phần trong hệ thống sản xuất cơ khí;

- Có khả năng lập chương trình gia công CNC.

Học phần Công nghệ CAD - CAM bao gồm những nội dung: Giới thiệu về các khái niệm cơ bản, điều khiển hệ thống sản xuất cơ khí; xác định các thành phần của hệ thống và lập trình NC trên các máy điều khiển số.

5. CAD - CAM và CNC         Mã HP: 22504

Học phần CAD - CAM và CNC bao gồm những nội dung : Giới thiệu về hệ thống sản xuất CAD - CAM và CNC; Thành phần cấu trúc của hệ thống sản xuất; Các loại điều khiển trên máy CNC; Khái niệm điều khiển số; Máy gia công CNC và dụng cụ cắt; Kỹ thuật lập trình trên máy điều khiển số và một số phần mềm ứng dụng

Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên kiến thức  trong hệ thống CAD - CAM và CNC; trang bị kiến thức để sử dụng và lập trình gia công trên máy CNC.

Kỹ năng:

- Làm quen với công nghệ điều khiển máy công cụ sử dụng các chương trình điều khiển số;

- Hiểu và nắm được phạm vi áp dụng các loại máy NCM;

- Làm quen với một số hệ ngôn ngữ lập trình cụ thể trên máy CNC.

- Sử dụng vận hành tốt máy CNC

6. Vật liệu mới trong đóng tàu         Mã HP: 22506

Học phần Vật liệu mới trong đóng tàu bao gồm những nội dung : Giới thiệu về thành phần hoá học, tính chất, cách chế tạo và đặc biệt là phương pháp công nghệ gia công: hợp kim nhôm; vật liệu lưỡng kim; vật liệu Composite, vật liệu PPC sử dụng trong đóng tàu.

Kiến thức

+ Cung cấp kiến thức cơ bản về một số loại vật liệu đang được áp dụng rộng rãi trong công nghiệp đóng tàu hiện nay, đồng hành cùng các loại vật liệu truyền thống (gỗ, thép) gồm:

+ Các loại thép có độ bền cao, thép không gỉ, thép đặc biệt

+ Vật liệu PPC và chất dẻo

+ Vật liệu composite

+ Nhôm và hợp kim nhôm

-  Giới thiệu các phương pháp công nghệ chế tạo đối với từng loại vật liệu.

Kỹ năng

Hướng dẫn  cho sinh viên nắm được các kỹ năng sau:

- Lựa chọn vật liệu thích hợp áp dụng cho từng sản phẩm trong công nghệ đóng tàu.

- Tính toán tính hàn và lựa chọn điện cực hàn phù hợp khi hàn các loại thép đặc biệt.

- Tính toán, thiết kế vật liệu composite

7. Gia công kỹ thuật số        Mã HP: 22507

Học phần Gia công kỹ thuật số bao gồm những nội dung : Giới thiệu Khái niệm về điều khiển số, máy công cụ CNC và dụng cụ cắt; Cung cấp kiên thức cơ bản về kỹ thuật lập trình gia công trên máy CNC.

Kiến thức:

- Nắm được các khái niệm điều khiển số và các hệ điều khiển số

- Làm quen với công nghệ điều khiển máy công cụ sử dụng các chương trình điều khiển số;

- Hiểu và nắm được phạm vi áp dụng các loại máy CNC

- Làm quen với một số hệ ngôn ngữ lập trình cụ thể trên máy CNC.

Kỹ năng:

- Có khả năng lập chương trình gia công CNC.

-Vận hành máy CNC

-Sử dụng phần mềm lập trình gia công

8. Quản lý chất lượng            Mã HP: 22509

Học phần Quản lý chất lượng cung cấp những nội dung  sau: Cung cấp những khái niệm cơ bản về chất lượng, các quan điểm về chất lượng trong nền kinh tế thị trường, các tiêu chuẩn chất lượng và đo lường chất lượng, các phương pháp quản lý chất lượng, các hình thức kiểm tra chất lượng, các hệ thống quản lý chất lượng.

 Trang bị kiến thức về chất lượng sản phẩm và dịch vụ, quản lý chất lượng sản phẩm, vai trò của quản lý chất lượng và sản phẩm, sử dụng thành thạo các công cụ thống kê và phân tích các sản phẩm sai hỏng để tiến hành loại bỏ và khắc phục. Đảm bảo cho cử nhân quản trị kinh doanh có khả năng áp dụng kiến thức trong quá trình quản lý doanh nghiệp.

9. Vật liệu nhiệt lạnh             Mã HP 22510

Trang bị các kiến thức về vât liệu chịu nhiệt và vật liệu chịu lạnh. Đặc điểm, ứng dụng của các nhóm vật liệu trên.

Học phần Vật liệu kỹ thuật nhiệt lạnh bao gồm ba nội dung chính là vật liệu kỹ thuật nhiệt, vật liệu kỹ thuật lạnh, vật liệu compozit. Trong mỗi phần trình bày đặc điểm, phân loại và ứng dụng của nhóm vật liệu trên. Kết thúc học phần người học có kiến thức về vật liệu kỹ thuật nhiệt lạnh và bước đầu biết ứng dụng vào những chi tiết cụ thể

Liên kết Website