Thông tin cán bộ giảng viên bộ môn Công nghệ vật liệu

STT

Họ và tên giảng viên

Chi tiết

1

TS Nguyễn Thị Thu Lê 

Chi tiết

2

PGS. TS. Nguyễn Dương Nam 

Chi tiết

3

TS. Lê Thị Nhung

Chi tiết

4

TS Trần Thị Thanh Vân (Phó trưởng bộ môn phụ trách)

Chi tiết

5 Th.S Đoàn Xuân Trượng Chi tiết
6 TS Bùi Thị Ngọc Mai  
7 TS Vũ Viết Quyền  

 

Liên kết Website