Bộ môn: Công nghệ vật liệu

Thông tin trích ngang của    :TS. Lê Thị Nhung

Bộ môn                                   :Công nghệ vật liệu

Viện                                        :Viện Cơ khí

Trường                                   :Đại học Hàng hải Việt Nam

1

Họ và tên

Lê Thị Nhung

2

Ngày/tháng/ năm sinh

01/12/1987

3

Nơi công tác

Bộ môn Công nghệ và Vật liệu – Viện Cơ khí – trường ĐH Hàng Hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

Phòng 705 tầng 7 nhà A6, 484 Lạch Tray – Lê Chân  Hải Phòng

5

Phương thức liên hệ

Email: nhunglt.vck@vimaru.edu.vn

Điện thoại: 0975846646

6

Học vị cao nhất

Tiến sĩ

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

2020

8

Nơi đạt học vị cao nhất

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

9

Năm đạt chức danh

...

10

Ngành

Kỹ thuật vật liệu

11

Chuyên ngành

...

12

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

13

Hướng nghiên cứu

Khoa học vật liệu: (vật liệu cơ khí, vật liệu tiên tiến...); Công nghệ hàn (tổ chức mối hàn, công nghệ hàn.

14

Các công trình đã công bố

1. Lê Thị Nhung, Nguyễn Đức Thắng, Phạm Mai Khánh (10/2016), Influence of process parameters on microstructures and properties of the heat – affected zone (HAZ) and fusion zone (FZ) of the dissimilar metal welding, The international conference on marine science and technology, ISBN 978-604-937-127-1, p. 202-206.

 

2. Le Thi Nhung, Pham Mai Khanh, Le Minh Hai, Nguyen Duong Nam (7/2017), The Relationship Between continuous cooling rate and Microstructure in the heat affected zone (HAZ) of the dissimilar weld between carbon steel and austenitic Stainless steel, Acta Metallurgica Slovaca, 23(4), p. 363-370.

 

3. Lê Thị Nhung, Bùi Sỹ Hoàng, Ngô Xuân Hùng, Phạm Mai Khánh (11/2017), Nghiên cứu sự thay đổi tổ chức, cơ tính vùng HAZ của mối hàn thép cacbon ở chiều dày khác nhau trong kết cấu tàu thủy, Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải, ISSN 1859-316X, số 52, p. 33-37.

 

4. Lê Thị Nhung, Nguyễn Dương Nam, Nguyễn Đức Thắng, Phạm Mai Khánh (2/2018), Sự hình thành δ-ferit trong mối hàn giữa thép không gỉ với thép cacbon sử dụng điện cực E309L-16, Tạp chí Khoa học Công nghệ Kim loại, ISSN 1859-4344, số 76, p. 44-48.

 

5. T.Nhung Le, M.Khanh Pham, A. Tuan Hoang, T.N.Mai Bui, D.Nam Nguyen (7/2018), Microstructure change for Multi-pass Welding Between Austenitic Stainless Steel and Carbon Steel, Journal of Mechanical Engineering Research & Developments, ISSN: 1024-1752, 41(2), p. 97-102.

 

6. T.Nhung Le, M.Khanh Pham, A.Tuan Hoang, D.Nam Nguyen (4/2019), Microtructures and elements distribution in the transition zone of carbon steel and stainless steel welds, Journal of Mechanical Engineering Research & Developments, ISSN: 1024-1752, 42(3), pp 96-103.

 

7. Le Thi Nhung, Pham Mai Khanh, Nguyen Duc Thang, Bui Sy Hoang (9/2018), Microstructures In HAZ After Heat Treatment Of Carbon Steel And Austenitic Stainless Steel Welds, Materials Science Forum, pp137-146

 

8. Ảnh hưởng của lớp thấm Nito đến tổ chức và tính chất thép không gỉ 304 - Tạp chí Khoa học Hàng hải, 2020 

15

Sách đã xuất bản

1.Vật liệu kỹ thuật, Nhà xb Hàng hải, 2020

 

 

Liên kết Website