Bộ môn: Cơ điện tử

Thông tin trích ngang của    :TS. Phạm Đình Bá

Bộ môn                                   :Cơ điện tử

Viện                                        :Viện Cơ khí

Trường                                   :Đại học Hàng hải Việt Nam

1

Họ và tên

Phạm Đình Bá

2

Ngày/tháng/năm sinh...

27/04/1984

3

Nơi công tác

BM Cơ điện tử - Viện Cơ khí - ĐH Hàng Hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

Phòng 703 tầng 7 nhà A6, 484 Lạch Tray – Lê Chân- Hải Phòng

5

Phương thức liên hệ

Email: phamdinhba007@gmail.com

6

Học vị cao nhất

Tiến sĩ

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

22/08/2018

8

Nơi đạt học vị cao nhất

Trường ĐH Kyung Hee, Hàn Quốc

9

Ngành

Kỹ thuật cơ khí

10

Chuyên ngành

Cơ điện tử

11

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

12

Hướng nghiên cứu

Robotics, Hệ thống Cơ điện tử, Hệ thống điều khiển

Điều khiển công nghiệp, Điều khiển thông minh

13

Các công trình đã công bố

Đang cập nhật

14

Sách đã xuất bản

Đang cập nhật

 

Liên kết Website