Trung tâm cơ khí thực hành

Thông tin trích ngang của    :Th.S Vũ Viết Quyền

Trung tâm                              :Cơ khí thực hành

Viện                                        :Viện Cơ khí

Trường                                   :Đại học Hàng hải Việt Nam

1

Họ và tên

Vũ Viết Quyền

2

Ngày/tháng/ năm sinh

12/01/1989

3

Nơi công tác

TT Cơ khí thực hành - Viện Cơ khí - ĐH Hàng Hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

484 Lạch Tray – Ngô Quyền – Hải Phòng

5

Phương thức liên hệ

Email: quyenvv.cndt@vimaru.edu.vn

Điện thoại: 0936906879

6

Học vị cao nhất

Thạc sĩ

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

2014

8

Nơi đạt học vị cao nhất

Đại học HHVN

9

Ngành

Cơ khí Động lực

10

Chuyên ngành

Kỹ thuật tàu thủy

11

Ngoại ngữ

IELTS 5.5

12

Hướng nghiên cứu

Công nghệ vật liệu trong đóng tàu, 
Công nghệ chế tạo kim loại
Khoa học vật liệu và vật liệu mới
CAD/CAM và CNC

13

Các công trình đã công bố

- Vũ Viết Quyền, Tính toán ổn định giàn khoan biển di động, Hội nghị quốc tế khoa học công nghệ hàng hải 2016,, trang 238.
- Nguyễn Dương Nam, Nguyễn Anh Xuân, Vũ Viết Quyền, Trần Thị Xuân, Trần Đức Huy, Nghiên cứu sự hình thành môi trường thấm cacbon bằng khí gas, Tạp chí khoa học công nghệ hàng hải, số 57, 2019, trang 11
- Vũ Thị Thu Trang, Mai Tuyết Lê, Vũ Viết Quyền, Tính toán động học và thiết kế mô phỏng cơ cấu 4 khâu phẳng bằng phần mềm SolidWorks, Tạp chí giao thông vận tải, số 7, năm 2019, trang 144-147
- Hoang Thi Ngoc Quyen, Nguyen Hong Hai, Vu Viet Quyen, Nguyen Van Bach, Vu Anh Tuan, Nguyen Duong Nam, Study on the breakdown of milling balls made of 13%cr white castiron working in strong abrasive and clash conditions, Journal of Mechanical Engineering Research and Developments,  42(2), 2019, p.p. 98-100
- Pham Mai Khach, Le Thi Thai, Le Thi Nhung, Vu Anh Tuan, Vu Viet Quyen, Nguyen Duong Nam, Effect of Element Addition and Heat Treatment Process on the Properties of High Manganese Steel, International Journal on Advanced Science Engineering Information Technology, 9 (4), 2019, p.p. 1289-1295
- Hoang Thi Ngoc Quyen, Vu Anh Tuan , Tran Phap Đong, Vu Viet Quyen, Nguyen Duong Nam, Effect of Rare Earth on M7C3 Eutectic Carbide in 13% Chromium Alloy Cast Iron, International Journal on Advanced Science Engineering Information Technology, 9 (2), 2019, p.p.724-728

14

Sách đã xuất bản

...

 

Liên kết Website