Trung tâm cơ khí thực hành

Thông tin trích ngang của    :Th.S Bũi Quang Thuật

Trung tâm                              :Cơ khí thực hành

Viện                                        :Viện Cơ khí

Trường                                   :Đại học Hàng hải Việt Nam

1

Họ và tên

Bùi Quang Thuật

2

Ngày/tháng/ năm sinh

04/07/1987

3

Nơi công tác

TT Cơ khí thực hành - Viện Cơ khí - ĐH Hàng Hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

484 Lạch Tray – Ngô Quyền – Hải Phòng

5

Phương thức liên hệ

Email: thuatbq.vck@vimaru.edu.vn

Điện thoại: 0947830407

6

Học vị cao nhất

Thạc sĩ

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

2014

8

Nơi đạt học vị cao nhất

Đại học Hàng hải Việt Nam

9

Ngành

Khai thác máy tàu biển

10

Chuyên ngành

Khai thác và bảo trì tàu thủy

11

Ngoại ngữ

IELTS 5.0

12

Hướng nghiên cứu

...

13

Các công trình đã công bố

...

14

Sách đã xuất bản

...

 

Liên kết Website