Trung tâm cơ khí thực hành

Thông tin trích ngang của    :Th.S Trần Pháp Đông

Trung tâm                              :Cơ khí thực hành

Viện                                        :Viện Cơ khí

Trường                                   :Đại học Hàng hải Việt Nam

1

Họ và tên

Trần Pháp Đông

2

Ngày/tháng/ năm sinh

09/11/1979

3

Nơi công tác

TT Cơ khí thực hành - Viện Cơ khí - ĐH Hàng Hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

484 Lạch Tray – Ngô Quyền – Hải Phòng

5

Phương thức liên hệ

Email: dongtp.vck@vimaru.edu.vn

Điện thoại: 0912.520.530

6

Học vị cao nhất

Kỹ sư

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

2004

8

Nơi đạt học vị cao nhất

Đại học bách khoa Hà Nội

9

Ngành

Luyện kim và Công nghệ vật liệu

10

Chuyên ngành

Cơ học biến dạng và Cán kim loại

11

Ngoại ngữ

Tiếng anh B1

12

Hướng nghiên cứu

Công nghệ vật liệu

13

Các công trình đã công bố

...

14

Sách đã xuất bản

...

 

Liên kết Website