Trung tâm cơ khí thực hành

Thông tin trích ngang của    :Th.S Phạm Trọng Nghĩa

Trung tâm                              :Cơ khí thực hành

Viện                                        :Viện Cơ khí

Trường                                   :Đại học Hàng hải Việt Nam

1

Họ và tên

...

2

Ngày/tháng/ năm sinh

...

3

Nơi công tác

TT Cơ khí thực hành - Viện Cơ khí - ĐH Hàng Hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

484 Lạch Tray – Ngô Quyền – Hải Phòng

5

Phương thức liên hệ

Email: ...

Điện thoại: ...

6

Học vị cao nhất

Thạc sĩ

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

...

8

Nơi đạt học vị cao nhất

...

9

Ngành

...

10

Chuyên ngành

...

11

Ngoại ngữ

...

12

Hướng nghiên cứu

...

13

Các công trình đã công bố

...

14

Sách đã xuất bản

...

 

Liên kết Website