Trung tâm cơ khí thực hành

Thông tin trích ngang của    :Th.S Nguyễn Sĩ Tài

Trung tâm                              :Cơ khí thực hành

Viện                                        :Viện Cơ khí

Trường                                   :Đại học Hàng hải Việt Nam

1

Họ và tên

Nguyễn Sĩ Tài

2

Ngày/tháng/ năm sinh

24/01/1983

3

Nơi công tác

TT Cơ khí thực hành - Viện Cơ khí - ĐH Hàng Hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

484 Lạch Tray – Ngô Quyền – Hải Phòng

5

Phương thức liên hệ

Email: taings@vimaru.edu.vn

Điện thoại: 0987806909

6

Học vị cao nhất

Thạc sĩ

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

2011

8

Nơi đạt học vị cao nhất

Đại học Hàng hải Việt Nam

9

Ngành

Khai thác bảo trì tàu thủy

10

Chuyên ngành

Máy tàu thủy

11

Ngoại ngữ

Tiếng anh

12

Hướng nghiên cứu

Tự động tàu thủy, khai thác bảo trì tàu thủy

13

Các công trình đã công bố

...

14

Sách đã xuất bản

...

 

Liên kết Website