Bộ môn: Công nghệ vật liệu

Thông tin trích ngang của    :Th.S Nguyễn Thị Thu Lê

Bộ môn                                   :Công nghệ vật liệu

Viện                                        :Viện Cơ khí

Trường                                   :Đại học Hàng hải Việt Nam

1

Họ và tên

Nguyễn Thị Thu Lê

2

Ngày/tháng/ năm sinh

25/01/1971

3

Nơi công tác

Bộ môn Công nghệ và Vật liệu – Viện Cơ khí – trường ĐH Hàng Hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

Phòng 705 tầng 7 nhà A6, 484 Lạch Tray – Lê Chân  Hải Phòng

5

Phương thức liên hệ

Email: lentt.vck@vimaru.edu.vn

Điện thoại: 0778245479

6

Học vị cao nhất

Thạc sĩ

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

1997

8

Nơi đạt học vị cao nhất

Đại học Hàng hải Việt Nam

9

Năm đạt chức danh

1993

10

Ngành

Vỏ tàu thủy

11

Chuyên ngành

...

12

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

13

Hướng nghiên cứu

Vật liệu - Gia công vật liệu, Hệ thống sản xuất

14

Các công trình đã công bố

...

15

Sách đã xuất bản

1.Giáo trình CAD/CAM/CNC (2017) -Đại học Hàng hải Việt Nam

 

Liên kết Website