Danh sách sinh viên K56 và phân công Cố vấn học tập Viện Cơ khí

Đề nghị các sinh viên liên lạc với cố vấn học tập của nhóm mình theo số điện thoại dưới đây. Danh sách sinh viên thuộc cố vấn học tập, các em xem ở file đính kèm

DANH SÁCH PHÂN CÔNG CỐ VẤN HỌC TẬP
(Có danh sách các nhóm kèm theo)
STT HỌ VÀ TÊN CVHT NHÓM Số điện thoại   LỚP GHI CHÚ 
1 Phạm Hoàng Nghĩa   1 0902321957 MXD56DH  
2 Nguyễn Thị Xuân Hương  2 0912927357  
3 Bùi Thị Diệu Thúy  3 0903263089  
4 Nguyễn Văn Hoàn  1 0903459289 KOT56DH  
5 Trần Xuân Thế  2 01298378688  
6 Lê Anh Tuấn  3 01222416648  
7 Nguyễn Văn Hải  1 0982294299 KNL56DH  
8 Nguyễn Ngọc Thuân  2 0906159915  
9 Hoàng Anh Tuấn  3 0904317584  
10 Hoàng Mạnh Cường  1 0913300978 CĐT56ĐH  
11 Nguyễn Hoàng Hải 2 0904311222  
12 Phan Văn Dương 3 0904236822  
13 Nguyễn Vĩnh Hải  1 0972408407 KCK56ĐH1  
14 Vũ Thị Thu Trang 2 0984206126  
15 Nguyễn Chí Công  3 0934651766  
16 Trần Tuấn Anh  1 01685897371 KCK56ĐH2  
18 Nguyễn Tiến Dũng  2 0904020211  
19 Trần Thị Thanh Vân 3 0912306199  

 

File đính kèm: 

Liên kết Website