Kế hoạch tổ chức Hội nghị sinh viên và tổng kết năm học

Thực hiện kế hoạch công tác sinh viên năm học, Viện Cơ khí tổ chức hội nghị sinh viên và tổng kết năm học vào hồi 17g00 ngày 30/10 (Thứ 6).

Nội dung Hội nghị bao gồm các hoạt động:

- Tổng kết năm học 2015-2015;

- Khen thưởng cho các sinh viên đạt thành tích cao trong năm học;

- Giải đáp các ý kiến của sinh viên;

- Văn nghệ và một số hoạt động khác.

Viện Cơ khí đề nghị toàn bộ sinh viên có mặt đầy đủ, đúng giờ. Các thầy cô GVCN/CVHT thông báo đến các nhóm sinh viên mình phụ trách và có kế hoạch kiểm soát quân số.

Liên kết Website