Phân công lại CVHT và bố trí phòng sinh hoạt lớp theo yêu cầu đổi mới mô hình CTSV

Theo định hướng về đổi mới mô hình công tác sinh viên, CVHT sẽ phụ trách các nhóm sinh viên có tính chất phân tầng khóa trước- khóa sau nhằm tăng cường hiệu quả tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ về học tập-rèn luyện cho sinh viên và hỗ trợ giáo viên phụ trách trong việc đánh giá xếp loại sinh viên.
Thực hiện chỉ đạo của Nhà trường, Viện Cơ khí áp dụng như sau:
Từ khóa 56 trở đi, sẽ bố trí các CVHT theo tính chất phân tầng. Nhiệm vụ của CVHT đã được nêu rõ trong Qui định về công tác sinh viên Viện Cơ khí. Không áp dụng chức danh Giáo viên phụ trách, giao bộ phận CTSV  chuyên trách làm nhiệm vụ tổng hợp công việc hành chính từ các CVHT thay cho chức năng của Giáo viên phụ trách.
Từ khóa 55 trở về trước, nhằm tránh xáo trộn, qui định Giáo viên phụ trách (GVCN cũ) làm nhiệm vụ tổng hợp các công việc hành chính từ các CVHT (đã được phân trong thông báo đính kèm).

Theo mô hình trên, việc tổ chức sinh hoạt lớp sẽ thực hiện theo CVHT mà không theo lớp như trước (xem bảng dưới).

Phòng sinh hoạt cho từng nhóm cố định, nếu có vấn đề gì về phòng sinh hoạt (không mở....) xin liên hệ với đồng chí Hưng Phó phòng QTTB: 0913575999.

  DANH SÁCH ĐĂNG KÝ PHÒNG SINH HOẠT LỚP NĂM HỌC 2015-2016 
           
STT CỐ VẤN HỌC TẬP KHÓA PHÒNG THỜI GIAN GHI CHÚ
1 Nguyễn Hoàng Hải CĐT55ĐH+56ĐH+54ĐH 601-C2 7h sáng thứ 2  
2 Phan Văn Dương CĐT55ĐH+56ĐH+54ĐH 606-C2 nt  
3 Hoàng Mạnh Cường CĐT55ĐH+56ĐH+54ĐH 304-C2 nt  
4 Nguyễn Vĩnh Hải KCK54ĐH+56ĐH + KCK55 607-C2 nt  
5 Nguyễn Dương Nam KCK54ĐH 707-C2 nt Phát sinh
6 Vũ Thị Thu Trang KCK55ĐH+56ĐH 302-C2 nt  
7 Nguyễn Chí Công KCK54ĐH+56ĐH + KCK55 603-C2 nt  
8 Trần Tuấn Anh KCK56ĐH2 506-C2 nt Phát sinh
9 Trần Thị Thanh Vân KCK56ĐH2 507-C2 nt  
10 Nguyễn Tiến Dũng KCK56ĐH2 605-C2 nt  
11 Nguyễn Văn Hải KNL55 +KNL56ĐH 503-C2 nt  
12 Hoàng Anh Tuấn KNL56ĐH 506-C2 nt  
13 Nguyễn Ngọc Thuân KNL56ĐH 505-C2 nt  
14 Phạm Hoàng Anh KTO55 701-C2 nt  
15 Nguyễn Văn Hoàn KTO56ĐH 702-C2 nt Phát sinh
16 Lê Anh Tuấn KTO56ĐH 703-C2 nt Đổi từ P505 
17 Trần Xuân Thế KTO56ĐH 705-C2 nt Phát sinh
18 Phạm Hoàng Nghĩa MXD53 + MXD56ĐH 202-B3 12h30 thứ 2  
19 Phạm Thị Yến MXD53 + MXD55ĐH 706-C2 7h sáng thứ 2 Phát sinh
20 Nguyễn Xuân Hương MXD54 + MXD56ĐH 501-C2 7h sáng thứ 2  
21 Bùi Diệu Thúy MXD55 + MXD56ĐH 602-C2 7h sáng thứ 2  

 

Liên kết Website