Đào tạo

Theo thông báo số 185/TB-ĐHHHVN-ĐT về tổ chức kỳ thi phụ cho sinh viên đã tham dự và đạt điểm F trong kỳ thi IB với những nội dung chính như sau:1. Đối tượng đăng ký: - Sinh viên đã dự thi và đạt...
Theo quyết định số 184/QĐ-ĐHHHVN, Hiệu trưởng Nhà trường đã ký ban hành Quy định mới về Danh mục các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế được áp dụng đối với trình độ đào tạo ĐH, CĐ hệ chính quy ...
Thực hiện kế hoạch số 263/KH-ĐHHHVN-ĐT của Hiệu trưởng trường Đại học Hàng Hải Việt Nam về tổ chức chuỗi chương trình "Kết nối Doanh nghiệp - Nhà quản lý - Đơn vị đào tạo"; trong suốt thời gian từ...
Thực hiện chương trình KẾT NỐI DOANH NGHIỆP, Viện Cơ khí đã thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm mở rộng quan hệ, tìm kiếm các đối tác, thực hiện gắn kết quá trình đào tạo với hoạt động thực...
  Đây là các file biểu mẫu tính điểm X đã được xây dựng sẵn theo quy định mới của Viện Cơ khí. 
Ngày 31/08/2015 Viện Cơ khí đã ban hành qui định về việc đánh giá học phần áp dụng từ năm học 2015-2016. Trong đó, qui định cách tính điểm Y của các học phần có thiết kế môn học theo công thức: Y = 0...
Vừa qua, Nhà trường đã tổ chức cho toàn bộ sinh viên K56 kiểm tra tiếng Anh đầu vào nhằm đánh giá trình độ, giúp các bạn sinh viên định hướng đăng ký các học phần tiếng Anh cho phù hợp, cũng như có...

Pages

Liên kết Website