Đào tạo

CDIO là gì?CDIO là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Conceive – Design – Implement – Operate, nghĩa là: Hình thành ý tưởng, thiết kế ý tưởng, thực hiện và vận hành. CDIO ban đầu được đề xướng bởi...
Gửi các bạn sinh viên Viện Cơ khí!Trong thời gian vừa qua có hiện tượng sinh viên Viện Cơ khí vừa đăng ký học phần thực tập vừa đăng ký các học phần học bù, học vượt trong HK1A. Điều này dẫn đến...
     Nằm trong kế hoạch công tác của ban kết nối doanh nghiệp Viện Cơ khí,ngày 17/8/2016 Ban Kết nối doanh nghiệp kết hợp với Bộ môn Cơ điện tử đưa các sinh viên ngành Cơ điện tử và...

Pages

Liên kết Website