Hội thảo quốc tế về tính chất vật lý và ứng dụng vật liệu tiên tiến lần thứ 13 - ICPMAT2018

Trong khuôn khổ hợp tác với trường Đại học Toyama, Nhật Bản, Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu sẽ chủ trì tổ chức hội thảo quốc tế về Tính chất Vật lý và Ứng dụng Vật liệu tiên tiến lần thứ 13 (The 13rd International Conference on the Physical Properties and Application of Advanced Materials - ICPMAT2018) tại Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vào các ngày 4-7 tháng 9 năm 2018.

Hội nghị ICPMAT2018 là hội nghị thường niên được tổ chức luân phiên tại các nước khác nhau nhằm tạo ra cơ hội cho các nhà khoa học, chuyên gia từ các trường đại học, viện nghiên cứu cũng như các nhà sản xuất trong và ngoài nước giao lưu, trao đổi, chia sẻ thông tin và báo cáo những kết quả nghiên cứu khoa học mới về nghiên cứu cơ sở, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ cả về vật lý và khoa học vật liệu.

Hội nghị sẽ tập trung vào 4 lĩnh vực chính sau:

1. Kỹ thuật luyện kim

2. Vật liệu kết cấu

3. Vật liệu chức năng

4. Khoa học và tính toán vật liệu

Hạn cuối gửi tóm tắt vào 15/05/2018

Hạn cuối gửi bản toàn văn vào 31/07/2018

 

Thông tin chi tiết có thể xem tại: http://icpmat2018.hust.edu.vn/

Form mẫu viết tóm tắt và toàn văn bài báo có thể tải trực tiếp từ website hoặc tải từ file đính kèm

Chi tiết xin liên hệ: icpmat2018@hust.edu.vn hoặc icpmat2018@gmail.com

Liên kết Website