Thông tin cán bộ giảng viên bộ môn Kỹ thuật Cơ khí

STT

Họ và tên giảng viên

Chi tiết

1

PGS.TS. Đào Ngọc Biên

Chi tiết

2

TS. Vũ Văn Duy

Chi tiết

3

TS. Cao Ngọc Vi

Chi tiết

4

TS. Hoàng Văn Nam

Chi tiết

5

Th.S Phạm Văn Duyền

Chi tiết

6

Th.S Trần Tuấn Anh

Chi tiết

7

Th.S Nguyễn Chí Công

Chi tiết

9

Th.S Trịnh Thị Phương Lan

Chi tiết

10

Th.S Vũ Thị Thu Trang

Chi tiết
11

Th.S Nguyễn Mạnh Nên

Chi tiết
12

Th.S Vũ Thái Sơn

Chi tiết


 

Liên kết Website