Thông tin cán bộ giảng viên bộ môn Kỹ thuật Cơ khí

STT

Họ và tên giảng viên

Chi tiết

1

PGS.TS. Đào Ngọc Biên

Chi tiết

2 ThS. Vũ Thị Thu Trang Chi tiết

3

PGS.TS. Hoàng Văn Nam

Chi tiết

4

Th.S Phạm Văn Duyền

Chi tiết

5

Th.S Trần Tuấn Anh

Chi tiết

6

TS. Nguyễn Chí Công

Chi tiết

7

Th.S Trịnh Thị Phương Lan

Chi tiết

8

Th.S Nguyễn Mạnh Nên

Chi tiết
9

Th.S Vũ Thái Sơn

Chi tiết
10 Th.S. Nguyễn Hoàng Việt Chi tiết


 

Liên kết Website