Bộ môn: Kỹ thuật cơ khí

Thông tin trích ngang của    :TS. Hoàng Văn Nam

Bộ môn                                   :Kỹ thuật cơ khí

Khoa/Viện                              :Viện Cơ khí

Trường                                   :Đại học Hàng hải Việt Nam

1

Họ và tên

Hoàng Văn Nam

2

Ngày tháng năm sinh

15-04-1984

3

Nơi công tác

Bộ môn Kỹ thuật cơ khí - Viện Cơ khí - ĐH Hàng hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

484 Lạch Tray - Lê Chân - Hải Phòng

5

Phương thức liên hệ

Email: hoangnam11@sju.ac.kr

6

Học vị cao nhất

Tiến sĩ

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

2018

8

Nơi đạt học vị cao nhất

Sejong University - Hàn Quốc

9

Ngành

Cơ Kỹ Thuật

10

Chuyên ngành

Cơ Kỹ Thuật

11

Ngoại ngữ

Tiếng Anh. Toefl 583 (2009), 520 (2013)

12

Hướng nghiên cứu

Topology optimization; Additive manufacturing; Lightweight structure; Structural analysis; Deep learning

13

Các công trình đã công bố

[1] V.N. Hoang, N.L. Nguyen, H. Nguyen-Xuan, Topology optimization of coated structure using moving morphable sandwich bars, Struct. Multidiscip. Optim. 61 (2019).

[2] X. Wang, K. Long, V.N. Hoang, P. Hu, An explicit optimization model for integrated layout design of planar multi-component systems using moving morphable bars, Comput. Methods Appl. Mech. Eng. 342 (2018)

[3] V.N. Hoang, G.W. Jang, Topology optimization using moving morphable bars for versatile thickness control, Comput. Methods Appl. Mech. Eng. 317 (2017)

[4] Van-Nam Hoang, Gang-Won Jang, Topology Optimization for Uniform Thickness Members, WCCM – APCOM Congress (2016)

[5] H.V. Nam, Gang-Won Jang, Topology Optimization of Underwater Acoustic Lens Using Subwavelength Cylinders, KSME 15CA-Fr02B-1, (2015)

[6] Hoang Van Nam, Topology optimization using geometric components for direct extraction of optimized designs, Journal of Marine Science and Technology. 61 (2020)

14

Sách đã xuất bản

Đang cập nhật

 

Liên kết Website