Bộ môn: Kỹ thuật cơ khí

Thông tin trích ngang của    :PGS.TS. Đào Ngọc Biên

Bộ môn                                   :Kỹ thuật cơ khí

Khoa/Viện                              :Viện Cơ khí

Trường                                   :Đại học Hàng hải Việt Nam

1

Họ và tên

Đào Ngọc Biên

2

Ngày/tháng/năm sinh

15/09/1965

3

Nơi công tác

BM Kỹ thuật cơ khí - Viện Cơ khí - ĐH Hàng Hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

Phòng 702 tầng 7 nhà A6, 484 Lạch Tray – Ngô Quyền - Hải Phòng

5

Phương thức liên hệ

Email: daongocbien@gmail.com

Điện thoại: 0912.023.182

6

Học vị cao nhất

Phó giáo sư, Tiến sĩ

7

Năm đạt học vị cao nhất

1992

8

Nơi đạt học vị cao nhất

Matxcova Liên bang Nga

9

Năm đạt chức danh Phó giáo sư

2012

10

Ngành

Giao thông vận tải

11

Chuyên ngành

Cơ khí chế tạo máy

12

Ngoại ngữ

Tiếng Nga, Tiếng Anh B

13

Hướng nghiên cứu

Cơ khí chế tạo máy; Thiết kế hệ thống cơ khí; Kỹ thuật cơ khí

14

Các công trình đã công bố

1.      Xác định chiều dày nhỏ nhất của lớp bôi trơn trong ổ trượt đỡ thủy động, tc KHCNHH, tháng 11/2015

2.      Xác định công suất mất mát và lượng dầu bôi trơn tiêu thụ trong ổ trượt đỡ thủy động, tc KHCNHH, tháng 4/2016

3.      Xây dựng chương trình tính toán bộ truyền động đai bằng phần mềm Delphi, tc KHCNHH, tháng 1/2017

4.      Mô phỏng động lực học Bộ truyền động đai bằng phần mềm Inventor tc GTVT, tháng 7/2019

5.      Tự động hóa tính toán các thông số dung sai kích thước và dung sai lắp ghép, tc KHCNHH, tháng 4/2010

15.

Sách đã xuất bản

1.      Đào Ngọc Biên, Thiết kế môn học Chi tiết máy, Nxb Hải Phòng, 2008

2.      Đào Ngọc Biên, Bài tập Cơ sở thiết kế máy và Chi tiết máy, Nxb GTVT, 2011

3.      Đào Ngọc Biên, Cơ sở Kỹ thuật ma sát, Nxb ĐHHHVN, 2015

4.      Đào Ngọc Biên, Hướng dẫn thực hành Cơ sở thiết kế máy, Nxb ĐHHHVN, 2016

5.      Đào Ngọc Biên, Đồ án môn học Cơ sở thiết kế máy, Nxb ĐHHHVN, 2017

 

Liên kết Website