Bộ môn: Kỹ thuật cơ khí

Thông tin trích ngang của    :Th.S Nguyễn Mạnh Nên

Bộ môn                                   :Kỹ thuật cơ khí

Khoa/Viện                              :Viện Cơ khí

Trường                                   :Đại học Hàng hải Việt Nam

1

Họ và tên

Nguyễn Mạnh Nên

2

Ngày tháng năm sinh

04/09/1985

3

Nơi công tác

Bộ môn Kỹ thuật cơ khí - Viện Cơ khí - ĐH Hàng hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

484 Lạch Tray - Lê Chân - Hải Phòng

5

Phương thức liên hệ

Email: nennm.vck@vimaru.edu.vn

Điện thoại: 0936984568

6

Học vị cao nhất

Thạc sĩ

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

2014

8

Nơi đạt học vị cao nhất

Đại học Hàng hải Việt Nam

9

Ngành

Thiết bị năng lượng tàu thủy

10

Chuyên ngành

Máy tàu thủy

11

Ngoại ngữ

Tiếng Nga TPKI - 1

12

Hướng nghiên cứu

Thiết kế máy

13

Các công trình đã công bố

Đang cập nhật

14

Sách đã xuất bản

Đang cập nhật

 

Liên kết Website