Bộ môn: Kỹ thuật cơ khí

Thông tin trích ngang của    :Th.S Phạm Văn Duyền

Bộ môn                                   :Kỹ thuật cơ khí

Khoa/Viện                              :Viện Cơ khí

Trường                                   :Đại học Hàng hải Việt Nam

1

Họ và tên

Phạm Văn Duyền

2

Ngày/tháng/ năm sinh

02/06/1988

3

Nơi công tác

BM Kỹ thuật cơ khí - Viện Cơ khí - ĐH Hàng Hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

Phòng 702 tầng 7 nhà A6, 484 Lạch Tray – Ngô Quyền - Hải Phòng

5

Phương thức liên hệ

Email: duyenpv.vck@vimaru.edu.vn

Điện thoại: 0976.936.178

6

Học vị cao nhất

Thạc sĩ

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

2019

8

Nơi đạt học vị cao nhất

Đại học Bách Khoa Hà Nội

9

Ngành

Kỹ thuật cơ khí động lực

10

Chuyên ngành

Máy và tự động hóa thủy khí

11

Ngoại ngữ

Tiếng Anh (IELTS 6.5)

12

Hướng nghiên cứu

- Động lực học dòng chảy nhiều phase, xâm thực dòng chảy nhanh, tương tác dòng chảy...

- Thiết kế chi tiết máy, tính toán kết cấu.

13

Các công trình đã công bố

1.  Pham Van Duyen, Nguyen Quang Huy, Hoang T. Hong Minh, Vu Van Duy, Truong Viet Anh, "Some Aspects of Cavitation Around a Triangular Cavitator with curved sides", International Conference on Fluid Machinery and Automation Systems - ICFMAS2018, Hanoi, 2018;

2.  Pham Van Duyen, Nguyen Quang Huy, Young-Do Choi, Truong Viet Anh, "A Study of Cavitation Characteristics Over 3D Curved Conical Cavitators at Different Attack Angles", The 2nd IAHR-Asia Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, Korea, 2019;

3.  Phạm Văn Duyền, "Ảnh hưởng xâm thực cánh tàu cánh ngầm đến đặc tính lực cản - lực nâng", Tạp chí khoa học công nghệ hàng hải, 2019.

4.  Phạm Văn Duyền, Trương Việt Anh, "Nghiên cứu giải pháp giảm lực cản trên ngư lôi tốc độ cao bằng mũi lồi tạo siêu xâm thực", Tạp chí khoa học công nghệ hàng hải, 2020.

14

Sách đã xuất bản

Đang cập nhật

 

Liên kết Website