Danh sách sinh viên Viện Cơ khí đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018

Danh sách sinh viên Viện Cơ khí đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018. Đề nghị các Thầy/Cô cố vấn học tập và các em sinh viên kiểm tra gấp. Nếu có bất kỳ sai xót hoặc nhầm lẫn gì đề nghị báo lại ngay cho Văn phòng Viện ( Mr Đông: 0912.520.530 ) thời gian trước 08g ngày 13.03.2018

File xem trực tiếp: 

Liên kết Website