Tin mới nhất

Phương pháp học tiếng Anh cho sinh viên Đại học

Tiếng anh là một trong những ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, với sự hội nhập và toàn cầu hóa thì việc sử dụng tiếng Anh như là một yêu cầu tất yếu của công việc.

Công nghệ CNC

Tác giả: GS.TS Trần Văn Địch

NXB: Khoa học kỹ thuật

Năm: 2004

Sơ đồ tổ chức

Đề cao vai trò tự chủ để phù hợp với chiến lược tự chủ trong đào tạo đại học trên cả nước, Viện Cơ khí hướng tới xây dựng một cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, năng động lấy tinh thần phục vụ làm nền tảng cho mọi hoạt động. Ngoài cơ cấu truyền thống, các ban chuyên môn và hệ thống trợ lý giúp cho mọi hoạt động của đơn vị được vận hành linh hoạt. Sơ đồ tổ chức của Viện như sau:

Pages

Liên kết Website