Tin mới nhất

Chuyên ngành Cơ điện tử

Ngành KỸ THUẬT CƠ KHÍ (Mechanical Engineering)

Chuyên ngành CƠ ĐIỆN TỬ (Mechatronics Engineering)

1. Giới thiệu ngành Kỹ thuật cơ khí

Tên ngành: Kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: 52520103 (theo hệ thống mã ngành quốc gia)

Đơn vị phụ trách: Viện Cơ khí, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam

Thông tin liên hệ:

Chuyên ngành Kỹ thuật ô tô

Ngành KỸ THUẬT CƠ KHÍ (Mechanical Engineering)

Chuyên ngành KỸ THUẬT Ô TÔ (Automotive Engineering)

1. Giới thiệu ngành Kỹ thuật cơ khí

Tên ngành: Kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: 52520103 (theo hệ thống mã ngành quốc gia)

Đơn vị phụ trách: Viện Cơ khí, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam

Thông tin liên hệ:

Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí

Ngành KỸ THUẬT CƠ KHÍ (Mechanical Engineering)

Chuyên ngành KỸ THUẬT CƠ KHÍ (Mechanical Design and Manufacturing)

1. Giới thiệu ngành Kỹ thuật cơ khí

Tên ngành: Kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: 52520103 (theo hệ thống mã ngành quốc gia)

Đơn vị phụ trách: Viện Cơ khí, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam

Thông tin liên hệ:

Phòng  710 nhà A6 khu hiệu bộ,  484 Lạch Tray, Hải  Phòng

Điện thoại 031.3829245

Website: www.sme.vimaru.edu.vn

Tham quan làm việc tại nhà máy đóng tàu Đamen Sông Cấm

Thực hiện kế hoạch số 263/KH-ĐHHHVN-ĐT của Hiệu trưởng trường Đại học Hàng Hải Việt Nam về tổ chức chuỗi chương trình "Kết nối Doanh nghiệp - Nhà quản lý - Đơn vị đào tạo"; trong suốt thời gian từ tháng 10 năm 2015 đến nay Viện Cơ khí đã thường xuyên tổ chức các đoàn đi tới các doanh nghiệp thuộc các địa bàn như Hải Phòng; Quảng Ninh; Hà Nội...

MEEC: Topic of March 05 2016

Dear all member of MEEC
For the meeting on March 5, 2016, I would like to notice you about the Topic of this meeting. This is " Our student life". 
Here are some suggestion questions :
1. What is your major? Let describe something about it?
2. What is the most difficult to you when you study at universities?

Kế hoạch công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quý 1 năm 2016

Stt

Tên hoạt động

Thời gian thực hiên

Mục đích

Người thực hiện

1

Cuộc thi làm Video giới thiệu về ngành nghề trong viện Cơ khí

15/2/16 – 10/3/16

- Quảng bá tuyển sinh

- Tham gia hội trại VMU

- Nguyễn Vĩnh Hải

- Nguyễn Dương Nam

- Trần Xuân Thế

- Kết hợp với các bộ môn

- Bí thư các lớp

Pages

Liên kết Website