Bộ môn: Cơ điện tử

Thông tin trích ngang của    :TS. Hoàng Mạnh Cường

Bộ môn                                   :Cơ điện tử

Viện                                        :Viện Cơ khí

Trường                                   :Đại học Hàng hải Việt Nam

1 Họ và tên Hoàng Mạnh Cường
2 Ngày/tháng/năm sinh 27/08/1978
3 Nơi công tác BM Cơ điện tử - Viện Cơ khí - ĐH Hàng Hải Việt Nam
4 Địa chỉ cơ quan Phòng 703 nhà A6, 484 Lạch Tray – Lê Chân - Hải Phòng
5 Phương thức liên hệ Email: cuonghm@vimaru.vn
Điện thoại: 0913300978
6 Học vị cao nhất Tiến sĩ
7 Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất 11/2011
8 Nơi đạt học vị cao nhất Đại học Bách khoa Hà Nội
9 Ngành Kỹ thuật cơ khí
10 Chuyên ngành Cơ học kỹ thuật
11 Ngoại ngữ Tiếng Anh
12 Hướng nghiên cứu Động lực học phi tuyến
Động lực học và điều khiển
Cơ điện tử
13 Các công trình đã công bố  
14 Sách xuất bản Giáo trình Cơ học lý thuyết - NXB Hàng hải - 2018
   

 

Liên kết Website