Bộ môn: Cơ điện tử

Thông tin trích ngang của    :Th.S Phan Văn Dương

Bộ môn                                   :Cơ điện tử

Viện                                        :Viện Cơ khí

Trường                                   :Đại học Hàng hải Việt Nam

1

Họ và tên

Phan Văn Dương

2

Ngày/tháng/năm sinh

02/10/1985

3

Nơi công tác

BM Cơ điện tử - Viện Cơ khí - ĐH Hàng Hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

Phòng 703 tầng 7 nhà A6, 484 Lạch Tray – Ngô Quyền - Hải Phòng

5

Phương thức liên hệ

Email: phankdt@vimaru.vn

Điện thoại: 0904236822

6

Học vị cao nhất

Thạc sĩ khoa học

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

08/2014

8

Nơi đạt học vị cao nhất

Trường Đại học Quốc gia Pusan, Hàn Quốc

9

Ngành

Kỹ thuật cơ khí

10

Chuyên ngành

Cơ điện tử

11

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

12

Hướng nghiên cứu

Động lực học và điều khiển các thiết bị nâng hạ hàng

Cơ điện tử

13

Các công trình đã công bố

Đang cập nhật

14

Sách đã xuất bản

Đang cập nhật

 

Liên kết Website