Bộ môn: Cơ điện tử

Thông tin trích ngang của    :Th.S Nguyễn Hoàng Hải

Bộ môn                                   :Cơ điện tử

Viện                                        :Viện Cơ khí

Trường                                   :Đại học Hàng hải Việt Nam

1

Họ và tên

Nguyễn Hoàng Hải

2

Ngày/tháng/năm sinh

13/02/1987

3

Nơi công tác

BM Cơ điện tử - Viện Cơ khí - ĐH Hàng Hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

Phòng 703 tầng 7 nhà A6, 484 Lạch Tray – Ngô Quyền - Hải Phòng

5

Phương thức liên hệ

Email: hoanghai.ck@vimaru.edu.vn

 

6

Học vị cao nhất

Thạc sĩ

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

2014

8

Nơi đạt học vị cao nhất

Chulalongkorn University, Thái Lan

9

Ngành

Điện

10

Chuyên ngành

Điều khiển tự động

11

Ngoại ngữ

Cử nhân tiếng Anh

12

Hướng nghiên cứu

Lý thuyết điều khiển tự động, PLC

Cơ điện tử

13

Các công trình đã công bố

Đang cập nhật

14

Sách đã xuất bản

Đang cập nhật

 

Liên kết Website