Bộ môn: Cơ điện tử

Thông tin trích ngang của    :Th.S Nguyễn Đức Sang

Bộ môn                                   :Cơ điện tử

Viện                                        :Viện Cơ khí

Trường                                   :Đại học Hàng hải Việt Nam

1

Họ và tên

Nguyễn Đức Sang

2

Ngày tháng năm sinh

27/09/1991

3

Nơi công tác

BM Cơ điện tử - Viện Cơ khí - ĐH Hàng Hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

Phòng 703 tầng 7 nhà A6, 484 Lạch Tray – Lê Chân - Hải Phòng

5

Phương thức liên hệ

Email: sang.kstncdt@gmail.com

Điện thoại: 0865190991

6

Học vị cao nhất

Thạc sỹ

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

03/2019

8

Nơi đạt học vị cao nhất

Học viện công nghệ Tokyo

9

Ngành

Cơ khí

10

Chuyên ngành

Cơ điện tử

11

Ngoại ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Nhật

12

Hướng nghiên cứu

Robot, nhà thông minh, xử lý ảnh,..

Các thiết bị cơ điện tử

13

Các công trình đã công bố

 

14

Sách đã xuất bản

Đang cập nhật

 

Liên kết Website