Bộ môn: Cơ điện tử

Thông tin trích ngang của    :Th.S Nguyễn Đình Khiêm

Bộ môn                                   :Cơ điện tử

Viện                                        :Viện Cơ khí

Trường                                   :Đại học Hàng hải Việt Nam

1

Họ và tên

Nguyễn Đình Khiêm

2

Ngày tháng năm sinh

14/11/1988

3

Nơi công tác

BM Cơ điện tử - Viện Cơ khí - ĐH Hàng Hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

Phòng 703 tầng 7 nhà A6, 484 Lạch Tray – Lê Chân - Hải Phòng

5

Phương thức liên hệ

Email: khiemvbhp@gmail.com

Điện thoại: 0396927002

6

Học vị cao nhất

Thạc sĩ

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

17/09/2015

8

Nơi đạt học vị cao nhất

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

9

Ngành

Tự động hóa

10

Chuyên ngành

Kỹ thuật điều khiển - Tự động hóa

11

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

12

Hướng nghiên cứu

PLC, Vi điều khiển, Vi xử lý, IoT

13

Các công trình đã công bố

Đang cập nhật

14

Sách đã xuất bản

Đang cập nhật

 

Liên kết Website