Bộ môn: Công nghệ vật liệu

Thông tin trích ngang của    :TS. Đỗ Tất Mạnh

Bộ môn                                   :Công nghệ vật liệu

Viện                                        :Viện Cơ khí

Trường                                   :Đại học Hàng hải Việt Nam

1

Họ và tên

...

2

Ngày/tháng/ năm sinh

...

3

Nơi công tác

Bộ môn Công nghệ và Vật liệu – Viện Cơ khí – trường ĐH Hàng Hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

Phòng 705 tầng 7 nhà A6, 484 Lạch Tray – Lê Chân  Hải Phòng

5

Phương thức liên hệ

Email: ...

Điện thoại: ...

6

Học vị cao nhất

...

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

...

8

Nơi đạt học vị cao nhất

...

9

Năm đạt chức danh

...

10

Ngành

...

11

Chuyên ngành

...

12

Ngoại ngữ

...

13

Hướng nghiên cứu

...

14

Các công trình đã công bố

...

15

Sách đã xuất bản

...

 

Liên kết Website