Bộ môn: Kỹ thuật cơ khí

Thông tin trích ngang của    :Th.S Vũ Thị Thu Trang

Bộ môn                                   :Kỹ thuật cơ khí

Khoa/Viện                              :Viện Cơ khí

Trường                                   :Đại học Hàng hải Việt Nam

1

Họ và tên

Vũ Thị Thu Trang

2

Ngày tháng năm sinh

...

3

Nơi công tác

Bộ môn Kỹ thuật cơ khí - Viện Cơ khí - ĐH Hàng hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

484 Lạch Tray - Lê Chân - Hải Phòng

5

Phương thức liên hệ

Email: ....

6

Học vị cao nhất

Thạc sĩ

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

20..

8

Nơi đạt học vị cao nhất

Đại học Hàng hải Việt Nam

9

Ngành

Cơ Kỹ Thuật

10

Chuyên ngành

Cơ Kỹ Thuật

11

Ngoại ngữ

Tiếng Anh. Toefl 583 (2009), 520 (2013)

12

Hướng nghiên cứu

...

13

Các công trình đã công bố

....

14

Sách đã xuất bản

Đang cập nhật

 

Liên kết Website