Bộ môn: Kỹ thuật cơ khí

Thông tin trích ngang của    :Th.S Nguyễn Chí Công

Bộ môn                                   :Kỹ thuật cơ khí

Khoa/Viện                              :Viện Cơ khí

Trường                                   :Đại học Hàng hải Việt Nam

1

Họ và tên

Nguyễn Chí Công

2

Ngày/tháng/ năm sinh

15/12/1986

3

Nơi công tác

BM Kỹ thuật cơ khí - Viện Cơ khí - ĐH Hàng Hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

Phòng 702 tầng 7 nhà A6, 484 Lạch Tray – Ngô Quyền - Hải Phòng

5

Phương thức liên hệ

Email: Nguyenchicong20040361@gmail.com

Điện thoại: 0934651766

6

Học vị cao nhất

Thạc Sĩ

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

2012

8

Nơi đạt học vị cao nhất

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

9

Ngành

Cơ khí động lực

10

Chuyên ngành

Máy và thiết bị thủy khí

11

Ngoại ngữ

Tiếng Anh IELTS 6.5

12

Hướng nghiên cứu

Nghiên cứu động lực học dòng chảy chất lỏng

13

Các công trình đã công bố

1.      Nguyễn Chí Công, Lương Ngọc Lợi, Ngô Văn Hệ, A Study on Effects of Blade Pitch on

the Hydrodynamic Performances of a Propeller by Using CFD, Journal of Shipping and Ocean Engineering, 2018

2.      "Nguyễn Chí Công, Phạm Thị Thuý, Vũ Văn Duy, Lương Ngọc Lợi,  Ngô Văn Hệ", Interaction Effect on Hydro-dynamic Performance of a Rudder -Propeller System, IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering, 2018

3.      "Nguyễn Chí Công, Lương Ngọc Lợi, Ngô Văn Hệ, Vũ Văn Duy, Phạm Kỳ Quang", Using CFD to Investigate Effect of Rudder on Propeller’s Hydrodynamic Characteristics, "International Conference on Fluid Machinery and Automation Systems -ICFMAS2018", 2018

4.      "Nguyễn Chí Công, Lương Ngọc Lợi, Ngô Văn Hệ, Vũ Văn Duy, Phạm Kỳ Quang", To Suggest the Two-pitch Propeller Uses for Fishing Ships Operating in VietNam’s Ocean, "International Conference on Fluid Machinery and Automation Systems -ICFMAS2018", 2018

5.      Vũ Văn Duy, Nguyễn Chí Công, Cổ Tấn Anh Vũ, Ứng dụng CFD phân tích đặc tính làm việc chân vịt CLT, Journal of Transportation Science and Technology, 2019.

6.      "Vũ Văn Duy, Lương Ngọc Lợi, Ngô Văn Hệ, Nguyễn Chí Công", Saving Fuel By Using Two - Pitch Propellers For Fishing Vessels In Vietnam’s Ocean. The 30lh International Symposium on Transport Phenomena (ISTP30), 2019.

14

Sách đã xuất bản

  1. 1.    Vũ Văn Duy , Cổ Tấn Anh Vũ, Nguyễn Chí Công , Phạm Ngọc Ánh, Thuỷ lực và khí nén ứng dụng, nhà xuất bản Hàng Hải, 2019.

 

Liên kết Website