Bộ môn: Kỹ thuật cơ khí

Thông tin trích ngang của    :Th.S Trần Tuấn Anh

Bộ môn                                   :Kỹ thuật cơ khí

Khoa/Viện                              :Viện Cơ khí

Trường                                   :Đại học Hàng hải Việt Nam

1

Họ và tên

Trần Tuấn Anh

2

Ngày/tháng/năm sinh

05/12/1992

3

Nơi công tác

BM Kỹ thuật cơ khí - Viện Cơ khí - ĐH Hàng Hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

Phòng 207 nhà A6, Đại học Hàng hải Việt Nam, 484 Lạch Tray.

5

Phương thức liên hệ

Email: anhtt.vck@gmail.com

Điện thoại: 016.8589.7371

6

Học vị cao nhất

Thạc sĩ

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

02/02/2015

8

Nơi đạt học vị cao nhất

Hungary

9

Ngành

Kỹ thuật Cơ khí

10

Chuyên ngành

Chế tạo máy

11

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

12

Hướng nghiên cứu

Sản xuất tinh gọn. Lean – Six Sigma. Quản trị vận hành.

13

Các công trình đã công bố

1.      Hai Nguyen, Tuan-anh Tran, Anh-Tu Nguyen, Van-Luc Ngo. A Study on Toolpath Optimization for Face Milling. Tạp chí Khoa học Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật. 2015.

2.      Hai Nguyen, Tuan-anh Tran. Recent Research On 3D Filtering Applied for Machined Surfaces. Hội thảo quốc gia lần thứ 4 về Kỹ thuật Cơ khí. 2015.

3.      Trần Tuấn Anh, Phạm Thanh Diệu, Lưu Nhân Khải, Nguyễn Tiến Đông. Triển khai Sản xuất tinh gọn tại Việt Nam: Một cách tiếp cận linh hoạt. Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải. 2016.

4.      Tuan-anh Tran, Ádám Sarankó, Róbert Keresztes. Modeling Tribological Behavior of Polymer/Steel Sliding Pairs in Turning Process. Hội thảo TDK, Đại học Szent Istvan. 2017.

5.      Nguyen Tra My, Tuan-anh Tran. Female workers in Vietnamese textile enterprises: Toward the Fourth Industrial Revolution. Hội thảo quốc tế về Doanh nghiệp nữ trong cách mạng công nghiệp 4.0. 2018.

6.      Tuan-anh Tran, Khai Luu, Miklós Daróczi. An Architecture for Lean-TPM CMMS. Hội thảo quốc tế về Khoa học Kinh doanh và Quản trị. Hungary. 2018.

7.      Tuan-anh Tran, Avinash Dhaigudepatil, Jánosi László. In-line automated fault-detecting and fool-proofing: Systems & Equipment. Hội thảo TDK, Đại học Szent Istvan. 2018.

8.      Tuan-anh Tran, Rajab Ghabour, My Nguyen, Miklós Daróczi. Lean implementation between Visegrád and AFTA: A model of impact factors. Hội thảo quốc tế và an toàn hệ thống: Con người, Kỹ thuật. Ba Lan. 2018.

9.      Tuan-anh Tran, Miklós Daróczi, Janos Abonyi, Ruppert Tamás. Optimizing Resources Assignment for Balancing Modular Production Line. Hội thảo quốc tế lần thứ 9 về Quản lý: kinh doanh và phát triển xã hội bền vững. Hungary. 2019.

14

Sách đã xuất bản

Đang cập nhật

 

Liên kết Website