Bộ môn: Kỹ thuật cơ khí

Thông tin trích ngang của    :TS. Cao Ngọc Vi

Bộ môn                                   :Kỹ thuật cơ khí

Khoa/Viện                              :Viện Cơ khí

Trường                                   :Đại học Hàng hải Việt Nam

1

Họ và tên

Cao Ngọc Vi

2

Ngày tháng năm sinh

11/4/1982

3

Nơi công tác

BM Kỹ thuật cơ khí - Viện Cơ khí - ĐH Hàng Hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

Phòng 702 tầng 7 nhà A6, 484 Lạch Tray – Ngô Quyền - Hải Phòng

5

Phương thức liên hệ

Email: vicn.vck@vimaru.edu.vn

Điện thoại: 0985814817

6

Học vị cao nhất

Tiến sĩ

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

2019

8

Nơi đạt học vị cao nhất

Sejong University - Hàn Quốc

9

Ngành

Cơ khí thủy

10

Chuyên ngành

Khai thác, bảo trì tàu thủy

11

Ngoại ngữ

Anh ngữ, IELTS 5.5

12

Hướng nghiên cứu

Thiết kế máy, Thiết kế theo lý thuyết tối ưu, Tự động hoá thiết kế cơ khí

13

Các công trình đã công bố

1. Cao Ngọc Vi. Phân phối tỷ số truyền trong hộp giảm tốc hai cấp trục vít – bánh răng. Tạp chí Khoa học công nghệ Hàng Hải, số 24-11/2010.

2. Cao Ngọc Vi. Phân phối tỷ số truyền trong hộp giảm tốc hai cấp bánh răng – côn trụ. Tuyển tập báo cáo Khoa học Công nghệ Hàng hải, tháng 4/2011.

3. Cao Ngọc Vi. Mô phỏng lắp ráp hộp giảm tốc hai cấp bánh răng trụ khai triển. Tạp chí Khoa học công nghệ Hàng Hải, số 31-8/2012.

4. Cao Ngọc Vi. Tính toán tỷ số truyền trong hộp giảm tốc bánh răng đồng trục. Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 9. Hà Nội, tháng 6/2013.

5. Cao Ngọc Vi, Nguyễn Tùng Lân. Nghiên cứu thiết kế hộp giảm tốc hai cấp bánh răng trụ khai triển theo chỉ tiêu chiều dài nhỏ nhất. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2013 - 2014.

6. Cao Ngọc Vi, Nguyễn Tùng Lân. Nghiên cứu thiết kế hộp giảm tốc hai cấp bánh răng trụ theo yêu cầu khối lượng hộp nhỏ nhất. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2014 - 2015.

14

Sách đã xuất bản

Đang cập nhật

 

Liên kết Website