Bộ môn: Kỹ thuật nhiệt lạnh

PGS.TS Lê Văn Điểm

Năm sinh: 1969

Phòng làm việc: 709/A6

Email: diemlv.mtb@vimaru.edu.vn

Đào tạo:

  • Tiến sỹ:  Tự động hóa và điều khiển các quá trình sản xuất và công nghiệp - ĐH Giao thông thủy Saint Petersburg, LB Nga (2003-2006)
  • Diploma: Industrial Engineering – Asian Institute of Technology (1996-1997)

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga

Ngành: Cơ khí – Động lực

Lĩnh vực quan tâm: Các quá trình nhiệt-lạnh, thủy khí động lực học, tiết kiệm năng lượng, xử lý dữ liệu thông minh bằng sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Các công trình tiêu biểu đã công bố:

  • Nghiên cứu thiết kế hoán cải ống phun tuabin khí xả tăng áp động cơ diesel tàu thủy nhằm cải thiện chất lượng công tác. Đề tài NCKH Bộ GTVT 2018.
  • Ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo trong chẩn đoán hư hỏng động cơ diesel tàu thủy dựa trên phân tích đồ thị công. Tạp chí KHCN Hàng hải, số 3  2012.
  • Những thuật toán điều khiển tự động  chẩn đoán kỹ thuật động cơ diesel tàu thủy trên cơ sở sử dụng mạng nơron nhân tạo. Tạp chí sản xuất động cơ, Saint-Peterburgs, LB Nga (Двигателе-строение), 2006.
  • Phân loại trạng thái các đối tượng kỹ thuật bằng mạng nơron nhân tạo. Tạp chí khoa học liên trường đại học về Công nghệ thông tin và hệ thống, Saint-Peterburgs, LB Nga, 2006.
  • Tính toán mô phỏng động lực học dòng khí xả qua tuabin tăng áp. Proceeding, Hội nghị quốc tế KHCN Hàng hải, 2016.

Sách đã xuất bản:

  • Luật hàng hải dành cho sinh viên ngành máy tàu biển. NXB Giao thông vận tải, 2012.
  • Thiết kế đồ án Nhập môn kỹ thuật. NXB Hàng hải, 2020.

 

Liên kết Website