Bộ môn: Kỹ thuật nhiệt lạnh

Thông tin trích ngang của    TS. Dương Xuân Quang

Bộ môn                                   Kỹ thuật nhiệt lạnh

Viện                                        Viện Cơ khí

Trường                                   Đại học Hàng hải Việt Nam

1

Họ và tên

Dương Xuân Quang

2

Ngày/tháng/năm sinh

11/02/1987

3

Nơi công tác

BM Kỹ thuật nhiệt lạnh - Viện Cơ khí - ĐH Hàng Hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

Phòng 701 tầng 7 nhà A6, 484 Lạch Tray - Lê Chân - Hải Phòng

5

Phương thức liên hệ

Email: duongxuanquang@vimaru.edu.vn

Điện thoại: 0338161288

6

Học vị cao nhất

Tiến sĩ

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

2019

8

Nơi đạt học vị cao nhất

Trường Đại học Sejong, Seoul, Hàn Quốc

9

Ngành

Kỹ thuật cơ khí

10

Chuyên ngành

Kỹ thuật nhiệt

11

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

12

Hướng nghiên cứu

Thermal Energy Storage, Adsorption Cooling, Heat and Mass Transfer, Applied Mechanical Engineering

13

Các công trình đã công bố

1. Effect of heat exchanger materials on the perfor-mance of ad-sorption chiller 2020, Journal of Mechanical Science and Technology/Springer/Usa.

2. Effect of Un-Balanced Water Supply and Nonuniform Pressure Distribution on the Performance of an Adsorption Cooling System, 2019, International Journal of Air-Conditioning And Refrigeration/World Scientific/Singapore.

3. Module integration in an adsorption cooling system, 2019, Applied Thermal Engineering.

4. Numerical Study on the Combined Heat and Mass Recovery Adsorption Cooling Cycle,2018, Energy Technology/Wiley-Vch/ Germany.

5. Heat Recovery Time of Adsorption Cooling System, 2018,  International Journal of Air-Conditioning and Refrigeration/World Scientific/Singapore.

6. Numerical Analysis of a Compressor Type of Dehumidifier: (I) Fluid Flow, 2017, International Journal of Air-Conditioning and Refrigeration/World Scientific/Singapore.

7. Reassessment on the application of the embossed plate heat exchanger to adsorption chiller, 2017, Journal of Mechanical Science and Technology/Springer/Usa.

8. Performance enhancement of fin attached ice on coil type thermal storage tank for different fin orientations using constrained and unconstrained simulations, 2016, Heat and Mass Transfer/Springer/USA.

14

Sách đã xuất bản

01

 

Liên kết Website