Bộ môn: Kỹ thuật nhiệt lạnh

Thông tin trích ngang của    Th.S Đặng Văn Trường

Bộ môn                                   Kỹ thuật nhiệt lạnh

Viện                                        Viện Cơ khí

Trường                                   Đại học Hàng hải Việt Nam

1

Họ và tên

Đặng Văn Trường

2

Ngày/tháng/năm sinh

05/07/1980

3

Nơi công tác

BM Kỹ thuật nhiệt lạnh - Viện Cơ khí - ĐH Hàng Hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

Phòng 701 tầng 7 nhà A6, 484 Lạch Tray - Lê Chân - Hải Phòng

5

Phương thức liên hệ

Email: truongdv.vck@vimaru.edu.vn

Điện thoại: 0974162856

6

Học vị cao nhất

Thạc sĩ

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

2006

8

Nơi đạt học vị cao nhất

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

9

Ngành

Cơ khí động lực

10

Chuyên ngành

Khai thác bảo trì tàu thủy

11

Ngoại ngữ

Toefl iBT 90, GRE 313

12

Hướng nghiên cứu

Fluid Dynamics, Combustion, IC Engines, CFD.

13

Các công trình đã công bố

Đang cập nhật

14

Sách đã xuất bản

Đang cập nhật

 

Liên kết Website