Bộ môn: Kỹ thuật nhiệt lạnh

Thông tin trích ngang của    Th.S Nguyễn Văn Hải

Bộ môn                                   Kỹ thuật nhiệt lạnh

Viện                                        Viện Cơ khí

Trường                                   Đại học Hàng hải Việt Nam

1

Họ và tên

Nguyễn Văn Hải

2

Ngày/tháng/năm sinh19

19/03/1981

3

Nơi công tác

BM Kỹ thuật nhiệt lạnh - Viện Cơ khí - ĐH Hàng Hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

Phòng 701 tầng 7 nhà A6, 484 Lạch Tray – Lê Chân - Hải Phòng

5

Phương thức liên hệ

Email: hainv.vck@viamru.edu.vn

Điện thoại: 0982294299

6

Học vị cao nhất

Thạc sĩ

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

2008

8

Nơi đạt học vị cao nhất

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

9

Ngành

Cơ khí động lực

10

Chuyên ngành

Khai thác và bảo trì tàu thủy

11

Ngoại ngữ

Tiếng Anh B1 Châu Âu

12

Hướng nghiên cứu

Tận dụng nhiệt khí xả động cơ diesel cỡ nhỏ

13

Các công trình đã công bố

1. Proposal of some advanced technology methods in the assembly of the shaft system - main engine on the small cargo ships.

2. Research and calculation of the biogas fuel supply system for a small marine diesel engine

14

Sách đã xuất bản

Đang cập nhật

 

Liên kết Website