Bộ môn: Kỹ thuật ôtô

Thông tin trích ngang của       :GS.TS. Lê Viết Lượng

Bộ môn                                   :Kỹ thuật ôtô

Viện                                        :Viện Cơ khí

Trường                                   :Đại học Hàng hải Việt Nam

1

Họ và tên

Lê Viết Lượng

2

Ngày/tháng/năm sinh

 12/02/2020

3

Nơi công tác

 BM Kỹ thuật ôTô - Viện Cơ khí - ĐH Hàng Hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

 Phòng 706 nhà A6, 484 Lạch Tray – Lê Chân - Hải Phòng

5

Phương thức liên hệ

Email: levietluongkdt@gmail.com

Điện thoại: 0913353575

6

Học vị cao nhất

 TS.

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

04/02/1994

8

Nơi đạt học vị cao nhất

 Học viện Giao thông vận tải Matxcova – Liên bang Nga

9

Năm đạt chức danh

Giáo sư năm 2006

10

Ngành

Giao thông vận tải

11

Chuyên ngành

 Máy tàu thủy

12

Ngoại ngữ

 Tiếng Nga

13

Hướng nghiên cứu

 Chế độ chuyển tiếp động cơ đốt trong; Khai thác nhiệt động cơ đốt trong

14

Các công trình đã công bố

 40 công trình.

15

Sách đã xuất bản

02 cuốn.

 

Liên kết Website