Bộ môn: Kỹ thuật ôtô

Thông tin trích ngang của    :PGS.TS. Lê Anh Tuấn

Bộ môn                                   :Kỹ thuật ôtô

Viện                                        :Viện Cơ khí

Trường                                   :Đại học Hàng hải Việt Nam

1

Họ và tên

 Lê Anh Tuấn

2

Ngày/tháng/năm sinh

 ...

3

Nơi công tác

 Viện Cơ khí- ĐHHHVN

4

Địa chỉ cơ quan

 484 Lạch Tray - HP

5

Phương thức liên hệ

Email: ...

Điện thoại: ...

6

Học vị cao nhất

 ...

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

...

8

Nơi đạt học vị cao nhất

 ...

9

Năm đạt chức danh

...

10

Ngành

...

11

Chuyên ngành

 ...

12

Ngoại ngữ

 ...

13

Hướng nghiên cứu

 ...

14

Các công trình đã công bố

 ...

15

Sách đã xuất bản

...

 

Liên kết Website