Bộ môn: Kỹ thuật ôtô

Thông tin trích ngang của    :TS. Nguyễn Tiến Dũng

Bộ môn                                   :Kỹ thuật ôtô

Viện                                        :Viện Cơ khí

Trường                                   :Đại học Hàng hải Việt Nam

1

Họ và tên

Nguyễn Tiến Dũng

2

Ngày/tháng/năm sinh

 ...

3

Nơi công tác

 BM Kỹ thuật ô ô - Viện Cơ khí - ĐH Hàng Hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

 Phòng ... tầng 7 nhà A6, 484 Lạch Tray – Lê Chân - Hải Phòng

5

Phương thức liên hệ

Email: ...

Điện thoại: ...

6

Học vị cao nhất

 ...

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

...

8

Nơi đạt học vị cao nhất

 ...

9

Năm đạt chức danh

...

10

Ngành

...

11

Chuyên ngành

 ...

12

Ngoại ngữ

 ...

13

Hướng nghiên cứu

 ...

14

Các công trình đã công bố

 ...

15

Sách đã xuất bản

...

 

Liên kết Website