Bộ môn: Máy xếp dỡ

Thông tin trích ngang của    :Th.S Bùi Thị Diệu Thúy

Bộ môn                                   :Máy xếp dỡ

Viện                                        :Viện Cơ khí

Trường                                   :Đại học Hàng hải Việt Nam

1

Họ và tên

Bùi Thị Diệu Thúy

2

Ngày/tháng/năm sinh

18/10/1976

3

Nơi công tác

BM Máy xếp dỡ - Viện Cơ khí - ĐH Hàng Hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

Phòng 704 tầng 7 nhà A6, 484 Lạch Tray – Lê Chân  Hải Phòng

5

Phương thức liên hệ

Email: thuybtdvck@vimaru. edu. vn

Điện thoại: 0936720198  /  0903263089

6

Học vị cao nhất

Thạc sĩ

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

14/12/2004

8

Nơi đạt học vị cao nhất

Đại học Hàng hải Việt Nam

9

Ngành

Kỹ thuật

10

Chuyên ngành

Thiết bị năng lượng tàu thủy

11

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

12

Hướng nghiên cứu

Máy nâng chuyển
Công nghệ chế tạo
Tổ chức và quản lý sản xuất trong doanh nghiệp
Quản lý vận tải ô tô. 

13

Các công trình đã công bố

1. Nghiên cứu động lực học cơ cấu nâng cầu trục khi làm việc, 2003  
2. Assessment of engineering speciality teaching in the period of integration.  (Journal of Mechanical Engineering Research and Developments (JMERD) 42(3) (2019) 62-65 ISSN 1024-1752
3. Ảnh hưởng của dung môi đến độ hạt Nano-micro khi gia công bằng tia lửa điện (Tạp chí KH-CN Hàng hải, số 55 8/2018)
4. Dust control solution in cement production line in VietNam. 26-28 July 2019, International Conference on Clean water, air & soil, HCM city University of Transport, VietNam.

14

Sách đã xuất bản

An toàn công nghiệp - tham gia

 

Liên kết Website