Bộ môn: Máy xếp dỡ

Thông tin trích ngang của    :Th.S Hoàng Quốc Đông

Bộ môn                                   :Máy xếp dỡ

Viện                                        :Viện Cơ khí

Trường                                   :Đại học Hàng hải Việt Nam

1

Họ và tên

Hoàng Quốc Đông

2

Ngày/tháng/năm sinh

6/11/1987

3

Nơi công tác

BM Máy xếp dỡ - Viện Cơ khí - ĐH Hàng Hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

Phòng 704 tầng 7 nhà A6, 484 Lạch Tray – Lê Chân  Hải Phòng

5

Phương thức liên hệ

Email: dong25251325@gmail.com

Điện thoại: 0313771459/0906183598

6

Học vị cao nhất

Thạc sĩ

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

2014

8

Nơi đạt học vị cao nhất

Đại học Hàng hải Việt Nam

9

Ngành

Kỹ thuật

10

Chuyên ngành

Máy và thiết bị tàu thủy

11

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

12

Hướng nghiên cứu

Kết cấu
Thủy khí
Lập trình
Điều khiển.

13

Các công trình đã công bố

Đang cập nhật

14

Sách đã xuất bản

Đang cập nhật

 

Liên kết Website