Bộ môn: Máy xếp dỡ

Thông tin trích ngang của    :Th.S. GVC. Phạm Đức

Bộ môn                                   :Máy xếp dỡ

Viện                                        :Viện Cơ khí

Trường                                   :Đại học Hàng hải Việt Nam

1

Họ và tên

Phạm Đức

2

Ngày/tháng/năm sinh

3/5/1962

3

Nơi công tác

BM Máy xếp dỡ - Viện Cơ khí - ĐH Hàng Hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

Phòng 704 tầng 7 nhà A6, 484 Lạch Tray – Lê Chân - Hải Phòng

5

Phương thức liên hệ

Email: phamducck@gmail.com and ducpvck@vimaru.edu.vn

Điện thoại: 0313.766524/ 0936533228

6

Học vị cao nhất

Thạc sĩ

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

2000

8

Nơi đạt học vị cao nhất

Đại học Hàng hải Việt Nam

9

Ngành

Kỹ thuật

10

Chuyên ngành

Thiết bị năng lượng tàu thủy

11

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

12

Hướng nghiên cứu

1. Cần trục
2. Xe nâng
3. Băng chuyền
4. Kết cấu thép

13

Các công trình đã công bố

1. Technical Measures to Ensure Safety in Operating Load Combination. International Journal of Engineering Research and Technology ISSN: 0974-3154, Vol 12, N8 (2019), pp. 1354-1361

14

Sách đã xuất bản

Máy nâng - chủ biên

 

Liên kết Website