Bộ môn: Máy xếp dỡ

Thông tin trích ngang của    :Th.S Phạm Thị Yến

Bộ môn                                   :Máy xếp dỡ

Viện                                        :Viện Cơ khí

Trường                                   :Đại học Hàng hải Việt Nam

1

Họ và tên

Phạm Thị Yến

2

Ngày/tháng/năm sinh

31/08/1975

3

Nơi công tác

BM Máy xếp dỡ - Viện Cơ khí - ĐH Hàng Hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

Phòng 704 tầng 7 nhà A6, 484 Lạch Tray – Lê Chân - Hải Phòng

5

Phương thức liên hệ

Email: yenphamvmr@yahoo.com and yenptvck@vimaru.edu.vn

Điện thoại: 0982729893 

6

Học vị cao nhất

Thạc sĩ

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

14/12/2004

8

Nơi đạt học vị cao nhất

Đại học Hàng hải Việt Nam

9

Ngành

Kỹ thuật

10

Chuyên ngành

Thiết bị năng lượng tàu thủy

11

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

12

Hướng nghiên cứu

Máy xếp dỡ

13

Các công trình đã công bố

1. Nghiên cứu động lực học kết cấu thép dầm chính cầu trục - 2003
2. Xác định vùng nguy hiểm của cần trục ô tô và biện pháp phòng ngừa tai nạn, 2018 , Tạp chí Cơ khí Việt Nam
3. Studying the effect of working stability  to stability of forklift machine, 2019, International Conference on Clean water, air & soil, HCM city University of Transport, VietNam.
4. Investigating to use  Dimethyl Ether (DME) and Diesel Blend for Internal combustion engine by AVL boost software, 26-28 July 2019, International Conference on Clean water, air & soil, HCM city University of Transport, VietNam.
5. Technical Measures to Ensure Safety in Operating Load Combination. International Journal of Engineering Research and Technology ISSN: 0974-3154, Vol 12, N8 (2019), pp. 1354-1361 

14

Sách đã xuất bản

Máy nâng - tham gia

 

Liên kết Website