Bộ môn: Máy xếp dỡ

Thông tin trích ngang của    :Th.S Nguyễn Thị Xuân Hương

Bộ môn                                   :Máy xếp dỡ

Viện                                        :Viện Cơ khí

Trường                                   :Đại học Hàng hải Việt Nam

1

Họ và tên

 Nguyễn Thị Xuân Hương

2

Ngày/tháng/năm sinh

27/2/1976

3

Nơi công tác

BM Máy xếp dỡ - Viện Cơ khí - ĐH Hàng Hải Việt Nam

4

Địa chỉ cơ quan

Phòng 704 tầng 7 nhà A6, 484 Lạch Tray – Lê Chân  Hải Phòng

5

Phương thức liên hệ

Email: xhuongmxd@gmail.com and huongntxvck@vimaru.edu.vn

Điện thoại: 0912927357  

6

Học vị cao nhất

Thạc sĩ

7

Ngày tháng năm đạt học vị cao nhất

14/12/2004

8

Nơi đạt học vị cao nhất

Đại học hàng hải Việt Nam

9

Ngành

Kỹ thuật

10

Chuyên ngành

Thiết bị năng lượng tàu thủy

11

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

12

Hướng nghiên cứu

Máy nâng chuyển 
Ô tô-Máy kéo
Đánh giá SV ngành KT

13

Các công trình đã công bố

1. Nghiên cứu động lực học cơ cấu di chuyển xe con cầu trục - 2003
2. Assessment of engineering speciality teaching in the period of integration.  (Journal of Mechanical Engineering Research and Developments (JMERD) 42(3) (2019) 62-65 ISSN 1024-1752
3. Ảnh hưởng của dung môi đến độ hạt Nano-micro khi gia công bằng tia lửa điện (Tạp chí KH-CN Hàng hải, số 55 8/2018)
4. Dust control solution in cement production line in VietNam. 26-28 July 2019, International Conference on Clean water, air & soil, HCM city University of Transport, VietNam.

14

Sách đã xuất bản

An toàn công nghiệp - tham gia

 

Liên kết Website